Dansend hart – Carina Eckes

Zondag 24 maart 2019 van 14.00 – 17.00 uur

Een middag heerlijk zingen totdat je hart begint te dansen. Muziek, ritme, stem, klank, beweging zijn onlosmakelijk en permanent met ons leven verbonden. Het hoort bij onze natuur. Wij zijn onhoorbare muziek. Als we samen zingen, komt deze muziek die wij zijn tot klinken. Samen zingen laat ons altijd ervaren, dat wij deel zijn van een groter geheel. Door samen te zingen komt er een beleving van saamhorigheid. Als wij samen zingen zijn we volledig in het Nu. Zingen wekt vreugde en brengt onze levensenergie in stroming. Zo eenvoudig, speels, diep en essentieel.
Op deze middag kun je de lente begroeten en je onderdompelen in een bad van klank. Wij zingen liederen en mantra’s, maar verkennen ook spelenderwijs de wereld van klank en stilte in vrije improvisaties. Door kleine inleidende meditaties brengen wij ons in een stil en luisterend waarnemen, wat de heilzame kracht van zingen en de verfijnde herordening door de klank verdiept.

 

Sinds 30  jaar werkt Carina Eckes in en vanuit haar “Praktijk voor Zelfgenezing” met de helende kracht van stem en zingen, zowel in het geven van individuele begeleiding, alsook groepen en opleidingen. Samen met Dr. Karl Adamek heeft zij “Luisterend – Helend Zingen” als Zelfgenezings- en innerlijke ontwikkelingsweg gecreëerd. (www.cantocanto.nlwww.karladamek.de) Door de stichting “Il canto del mondo” (het gezang van de wereld) zetten wij ons in voor een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijkse leven.

 

 

Opgave en meer informatie

Plaats: Spiritueel Centrum Pachamama, Mearsterpaed 8, 9981 AK Lekkum
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Kosten:€ 20.-
Informatie en opgave:
Carina Eckes, Praktijk voor Zelfgenezing,
MeesterFrankstraat 21, 8812 JM Peins
0517-235649
treespirit@online.nl
www.cantocanto.nl