Dansend hart – Carina Eckes

 Luisterend – Helend Zingen 

Zaterdag 4 april 2020 van 14.00 – 17.00 uur

Een middag op een meditatieve, luisterende manier heerlijk zingen, totdat je hart begint te dansen. Muziek, ritme, stem, klank, beweging zijn onlosmakelijk en permanent met ons leven verbonden, het hoort bij onze natuur. Door samen te zingen komt er een beleving van saamhorigheid, stroming, plezier, vreugde, voelend ervaren – volledig in het Nu.

Op deze middag verwelkomen wij de lente in ons en om ons heen en genieten van een zee van klank. Wij zingen liederen en mantra’s en verkennen spelenderwijs de wereld van klank en stilte in vrije improvisaties. Door kleine inleidende meditaties brengen wij ons in een stil en luisterend waarnemen, wat de heilzame kracht van zingen en de verfijnde herordening door de klank verdiept. 


Over Carina Eckes

Sinds 30  jaar werkt Carina Eckes in en vanuit haar “Praktijk voor Zelfgenezing” met de helende kracht van stem en zingen, zowel in het geven van individuele begeleiding, alsook groepen en opleidingen.

Samen met Dr. Karl Adamek heeft zij “Luisterend – Helend Zingen” als Zelfgenezings- en innerlijke ontwikkelingsweg gecreëerd. (www.cantocanto.nlwww.karladamek.de)

Door de stichting “Il canto del mondo” (het gezang van de wereld) zetten wij ons in voor een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijkse leven.


Opgave en meer informatie

Plaats: Spiritueel Centrum Pachamama, Mearsterpaed 8, 9981 AK Lekkum
Datum: zaterdag 4 april
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Kosten:€ 20.-
Informatie en opgave:
Carina Eckes, Praktijk voor Zelfgenezing,
MeesterFrankstraat 21, 8812 JM Peins
T. 0517-235649
M. treespirit@online.nl
W. www.cantocanto.nl
B. Rabobank NL07RABO0111104602 C.S. Eckes, Peins 


Naast deze zangmiddag verzorgt Carina de jaartraining Luisterend en Helend Zingen.