Divine Consciousness Activatie- Divyael

Divine Consciousness Activatie
Door: Divyael

Divyael is een spiritueel leraar en healer en geeft jou de mogelijkheid om een energie-activering te ontvangen die beweging en ondersteuning kan bieden bij jouw innerlijke groei:

* loslaten van energieën die niet meer dienend zijn
* intens en volledig te leven vanuit je hoogste potentieel
* verhogen van jouw persoonlijke vibratie

Dit gebeurt in groepssessies waarbij iedereen persoonlijk zal worden geactiveerd en verbonden met deze krachtige en liefdevolle energie. Daarna krijgt iedereen tijd om deze energie te ondergaan. Doordat de activering in een groepsruimte gebeurt, ontstaat een geweldige energie. Na een energie activering, wordt er vaak een diepgaande spirituele verandering doorgemaakt die resulteert in healing en persoonlijke transformatie voor diegene die de pure vibratie van liefde in deze energie hebben ervaren. Anderen vertellen over een beweging en daardoor verheldering en uitbreiding in hun bewustzijn, het schoonmaken en loslaten van emotionele blokkades.

Deze dagen is Divyael in Nederland en bij Centrum Pacha Mama:

Vrijdag 14 september, 19.00-22.00 u
Zaterdag 15 september, 14.00-17.00 u   Attentie: Divyael overweegt deze activitatie te verplaatsen naar vrijdagavond 14 sept 19-22 u. Verstandig om even te bellen naar 058-7851185 voor overleg als je daar graag bij wilt zijn.

Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, Lekkum (bij Leeuwarden)
Kosten per dag: € 45 p.p. (graag gepast meenemen)
Verder raden we je aan om ook een dekentje en een kussen mee te nemen voor de lig-meditatie-activatie en eventueel een eigen matje (wij hebben ook matjes)
Aanmelden graag via E: info@centrumpachamama.nl

Program 3 hours Activation


* In
troduction
-The energies of these times & the symptoms experienced
-Divyaels international experiences
-What to expect in the activation.

* Break

* Guided Meditation

* Divine Consciousness Activation
Working with energies that go beyond this dimension, the Divine consciousness offers you the chance to experience this energy activation which can help you to;

– increase your personal vibration
– break with bonds that you hold from your pas
– Clearing & releasing of emotional blockages.

In group sessions everyone will be personally activated and connected to this powerful energy. Because the activations take place in a group a greater energy is created

After energy activation, there is often a profound spiritual change that results in healing and personal transformation for those who have experienced the pure vibration of love.

Others talk about a movement and thereby clarification and expansion in their consciousness, clearing and letting go of blockages.

Every experience is unique. Many people say that after activation, they feel very loving and peaceful or very blissful. Some feel strong emotions expressed as laughing or a good cry, but can also feel anger. Others lose sense of time altogether as if they were in another dimension and often images of colors or patterns of Light are seen.

* Discussion time
Be interactive and ask your personal questions.