Energetisch Helen – Sjamaan Claasje Kos

Energetisch Helen
Door trauma’s kunnen we zowel fysieke pijn als zielenpijn oplopen. Zielenpijn wil zeggen; de pijn die we voelen wanneer we te maken krijgen met een (echt)scheiding, het verlies van een dierbare, of we worden ernstig gekwetst, dan voelen dat diep van binnen in ons lichaam. We zeggen dan ook wel ‘ik ben op m’n ziel getrapt’ of ‘het doet me pijn in m’n hart’.
Deze trauma’s worden in het energetisch lichaam, dat verbonden is met ons fysieke lichaam en waar onze ziel mee verbonden is, opgeslagen en kunnen veranderingen in de gemoedstoestand en gedrag veroorzaken. Zij kunnen tevens ziektes en kwalen teweeg brengen.
Het kan gebeuren dat er zware energie van buitenaf zich in ons energetisch lichaam nestelt zonder dat we dat merken of als zodanig herkennen. Dit kan ook leiden tot depressiviteit, gedragsveranderingen of zelfs tot fysiek ongemak.
Het is wonderlijk te merken hoe goed wij mensen in staat kunnen zijn om wonden op energetisch niveau te helen waardoor we uit de trauma’s stappen en veel beter in onze eigen kracht en in het ‘nu’ komen te staan.

De heling duurt ± 1 1/2 uur en kost € 60,-.

Meer informatie over Sjamaan Claasje Kos vind je hier:
Over Sjamaan Claasje Kos

Email
sjamanismefriesland@hotmail.com
Adres
Mearsterpaed 8, 9081 AK Lekkum (Friesland)
Tel. 058-7851185
website
Centrum Pacha Mama
Facebook
Spiritueel Centrum Pacha Mama