In den Beginne opstellingen – Matthijs Anthonise

In den Beginne (dagworkshop)
Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, Lekkum

In deze workshop gaan we obv Mathijs Anthonise – Zicht op je Weg aan de slag met onszelf, daar waar oude pijn en verdriet liggen opgeslagen uit onverwerkte ervaringen en gevoelens uit vorige levens. Sommige van deze blokkades vinden hun oorsprong in het vroegste begin van onze ontwikkeling en ervaring als mens hier op aarde. Hier liggen de zogenaamde oertrauma’s opgeslagen.

Herinner jeZelf
Deze oertrauma’s zijn verbonden met onze eerste levens en ontwikkeling hier op aarde in menselijke vorm. Van hieruit ontstaan de lessen die als een rode draad door veel van onze levens heen lopen tot op de dag van vandaag. Ze zijn verbonden met belangrijke tijdperken en staan symbool voor de verschillende stadia in onze ontwikkeling als mens. Dit zijn o.a.

 1. Het vroege Christendom
  De eerste christenen
  Vervolging en romeinen
  Innerlijke weg van het hart
  De gnostiek en katharen
  Bloei van bewustzijn
  Dreiging en angst
  Inquisitie en vervolging
 1. Het oude Egypte
  Inwijding en priesterschap
  Pyramides en tempels
  Corruptie en teloorgang
  Machtsmisbruik
  Vergetelheid en het verlies van het oude weten/ voelen
 1. Atlantis en ondergang
  Ontwikkeling van de eigen wil
  Overheersing en dominantie
  Corruptie en ondergang
  Ondergang
 1. De Annunaki en het ontstaan van de mens
  de Goden van boven
  Nephilim en Elohim
  Het creëren van het werkras, de eerste mens
  Adam en Eva, de val uit het paradijs
  Ons genetisch verleden
  Incarneren op aarde

Voor wie is deze workshop
Mensen die het gevoel hebben dat deze periodes nog steeds invloed op hem of haar hebben en oudzeer willen loslaten om een dieper inzicht te krijgen in hun eigen spirituele ontwikkeling.

Wat gaan we doen
We gaan kijken waar je nu in je leven tegen aanloopt en waarom je moeilijk stappen vooruit kunt zetten of zelfs geblokkeerd wordt. Met gebruik van opstellingen gaan we zien en voelen welke stukken er vanuit vorige levens, bijvoorbeeld het oude Egypte of het vroege christendom, nog een verstorende werking hebben op je leven nu.
We maken contact met deze levens en verwerken de traumatische emoties, gevoelens en oude overtuigingen die als blokkades vast zijn gaan zitten in onze energie, aura en chakra lagen. We creeren hierbij de ruimte in onszelf om weer voluit te kunnen leven. Centraal staat de eigen beleving en het contact met je gevoel en niet de feitelijke waarheidsvinding van het verleden.

Resultaat
De energie kan weer gaan stromen. Verborgen talenten, vermogens en inzichten komen vrij en helpen je je ware aard en afkomst te voelen als mens. Je komt in contact met jouw zielsbestemming en wat voor jouw belangrijk is in dit leven. Je datgene gaan neerzetten en doen waarom je hier bent op aarde.

 Programma
09:30 Ontvangst
10:00 Start workshop, Kennismaking en introductie, Behandeling theorie over invloed vorige levens en de verschillende tijdsperioden en bijhorende thema’s
11:00   Begin met opstellingen.
13:00 Lunch (zelf eten meenemen)
17:00 Afsluiting

Door: Matthijs Anthonise – Zicht op je Weg
Kosten
: € 85 euro vragensteller, € 25 representant
Aanmelden via E: opstellingen@zichtopjeweg.nl

Forward in Life is een training programma  van 6 bijeenkomsten, onder begeleiding van Matthijs Anthonise-Zicht op je Weg

In deze training gaan we de uitdaging aan om vrij te breken van emotionele patronen die je gevangen houden.
Je gaat de controle over jouw leven terug nemen.
Je maakt je los van het verleden waarin je genoegen nam met minder passie, liefde, overvloed, energie en of wat jij dan ook maar naar verlangt.
Je gaat een bewuste keuze maken niet meer in angst en tekort te leven.
Je laat het niet meer toe dat situaties in de buitenwereld het laatste woord over jou hebben.
Jij gaat leren en voelen dat je de regie over jou emoties kan hebben die jouw levensgeluk bepalen.

We gaan met opstellingen en mindset oefeningen ervaren wat ons tegenhoudt voluit te leven en de eerste stap zetten naar vrijheid.
Thema’s waar we mee aan de slag kunnen zijn bijvoorbeeld:
-Thuiskomen
-Vader en Moeder
-Bestaansrecht
-Emotionele patronen doorbreken
-Zelf-ontkenning en verbinding met jouw bron herstellen
-Verbinden met jouw innerlijke zekerheid
-Levensvreugde
-Jij als kind
-Veiligheid en Vertrouwen
-Verbinden met je verlangens en gevoel over jezelf

Forward in Life is een halfjaar cursus voor de verandering die jij kunt ondergaan als je met ons het vervolg-avontuur aangaat.

Matthijs Anthonise

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Mathhijs via E: opstellingen@zichtopjeweg.nl

zie HIER meer info over werken met opstellingen, consulten  en themaworkshops met Matthijs Anthonise-Zicht Op je Weg