Luisterend & Helend Zingen – Carina Eckes

De Weg van de Stem
Luisterend & Helend Zingen

Ook in het seizoen 2018-2019 is er een tweewekelijks programma met totaal 18 dinsdagavonden gevuld met Zang, Dans, Beweging en Meditatie.
Het betreft hier een jaargroep Luisterend en Helend Zingen (vaste activiteit).


Jaartraining: De Weg van de Stem
De ontmoeting met de klank van je eigen stem is een directe ervaring van Zijn.
Je stem is uniek en je kunt leren je zingen van binnen te voelen.
Zingen is overgave aan het moment en brengt je op een vreugdevolle wijze in
verbinding met je levensstroom.
Deze jaarcyclus is een speelse en verdiepende ontdekkingsreis in de kracht van je adem, stem, klank, zingen en beweging.
Wij zingen liederen en mantra’s, verkennen diverse vormen van vrije improvisaties en klankreizen op weg naar de bron binnenin. Voel je welkom als het avontuur van je eigen stem , de zanger in je je roept.

START JAARTRAINING: 2 oktober 2018
Vervolgens: 16.10; 30.10; 13.11; 27.11;  11.12; 8.1; 22.1; 5.2; 19.2;  5.3; 19.3; 2.4; 16.4; 30.4; 14.5; 28.5; 11.6
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Centrum Pacha Mama in Lekkum.
Kosten: € 260


‘Dansend hart’ : 4 november 14.00 – 17.00 

 Een middag heerlijk zingen, totdat je hart begint te dansen. Muziek, ritme, stem, klank, beweging zijn onlosmakelijk en permanent met ons leven verbonden. Het hoort bij onze natuur. Wij zijn onhoorbare muziek. Als we samen zingen, komt deze muziek die wij zijn tot klinken. Samen zingen laat ons altijd ervaren, dat wij deel zijn van een groter geheel. Door samen te zingen komt er een beleving van saamhorigheid. Als wij samen zingen zijn we volledig in het Nu. Zingen wekt vreugde en brengt onze levensenergie in stroming. Zo eenvoudig, speels, diep en essentieel. Op deze middag kun je je onderdompelen in een bad van klank. Wij zingen liederen en mantra’s, maar verkennen ook spelenderwijs de wereld van klank en stilte in vrije improvisaties. Door kleine inleidende meditaties brengen wij ons in een stil en luisterend waarnemen, wat de heilzame kracht van zingen en de verfijnde herordening door de klank verdiept. 

Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur
Kosten: € 15.-
Informatie en opgave:
Tel: 0517 – 235649
E: treespirit@online.nl
W: www.cantocanto.nl


‘Zoals een zwerm vogels door de luchten vliegt
Zo vliegen ook wij zij aan zij’
©Carina Eckes

Carina Eckes (Muziek- en Transformatietherapeute), werkt reeds 28 jaar in en vanuit haar
“Praktijk voor Zelfgenezing” (opleiding, cursussen, individuele begeleiding) met de helende kracht van de stem. Sinds 19 jaar geeft zij deze jaarcyclus “De Weg van de Stem”.
Samen met Dr. Karl Adamek heeft zij “Luisterend – Helend Zingen” als Zelfgenezings- en innerlijke ontwikkelingsweg gecreëerd. (www.cantocanto.nlwww.karladamek.de )
Zij zetten zich in voor een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijkse leven.

Carina Eckes, Praktijk voor Zelfgenezing
Tel: 0517 – 235649
E: treespirit@online.nl
W: www.cantocanto.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren