Luisterend & Helend Zingen – Carina Eckes

Jaartraining: De Weg van de Stem
De ontmoeting met de klank van je eigen stem is een directe ervaring van Zijn.
Je stem is uniek en je kunt leren je zingen van binnen te voelen.
Zingen is overgave aan het moment en brengt je op een vreugdevolle wijze in
verbinding met je levensstroom.
Deze jaarcyclus is een speelse en verdiepende ontdekkingsreis in de kracht van je adem, stem, klank, zingen en beweging.
Wij zingen liederen en mantra’s, verkennen diverse vormen van vrije improvisaties en klankreizen op weg naar de bron binnenin. Voel je welkom als het avontuur van je eigen stem , de zanger in je roept.

Aan alle belangstellenden en reizigers op de weg van de stem.
Nu is het eigenlijk de bedoeling, dat we weer bij elkaar komen om samen te zingen en in de komende jaarcyclus “De weg van de stem” doorgaan het “Wonder van de stem” en “Luisterend – helend zingen” verder te verkennen en weer vrijuit in de klank te stromen. Maar zo vrijuit is het niet. Nog steeds moeten we rekening houden met anderhalve meter afstand en dergelijke. De wereldwijde gebeurtenissen brengen opschudding, chaos en ook inkeer. De tijd van inkeer, waarin ik mede door de omstandigheden terecht gekomen ben, opent nieuwe dimensies van mijn innerlijke ruimte, soms verwonderlijk stil, vol en ledig. Ik ben in een uitdagend, innig gesprek met mijn leven.

Verder heb ik tijd om o.a. aan ons boek over “meridiaan zingen” te werken. De jaarcyclus “De weg van de stem” zal dus voorlopig nog niet door gaan en ik biedt momenteel ook nog geen alternatieve cursussen aan. Zodra dit weer wel kan, zal ik iedereen die tot nu toe met me mee gereisd is en alle belangstellenden voor deze vorm van zingen hiervan op de hoogte brengen.

Informatie vind je ook op mijn website.

Ik kijk uit en ben benieuwd naar het moment van een nieuw begin.
Wel ben ik in het kader “helend leren zingen” van plan, voor iedereen die dat wil, eens per maand via de mail een “inleidende meditatie als grondslag voor de ontmoeting met je stem”, een “klankmeditatie”, een “lied/mantra” of “improvisatie” om mee te kunnen zingen ter beschikking te stellen.
Je kunt je via treespirit@online.nl voor een cyclus van 6 maanden vanaf oktober 2020 aanmelden;
Kosten: € 30.- (is ook een mooie ondersteuning voor mij, gezien ik nu geen inkomen heb☺) NL45INGB 0007625447 t.n.v.: „Praktijk voor Zelfgenezing“.
Het laatste nieuws is mijn nieuwe filmclip met het lied “Adam – man of mud” van mijn CD “Ubuntu” in première gegaan.

Met heel veel dank laten wij dit lied de wereld in vliegen!
Reacties zijn welkom! https://youtu.be/PnaC04BnagQ
Een hartelijke en klankrijke groet Carina


‘Zoals een zwerm vogels door de luchten vliegt
Zo vliegen ook wij zij aan zij’
©Carina Eckes

Carina Eckes (Muziek- en Transformatietherapeute), werkt reeds 28 jaar in en vanuit haar
“Praktijk voor Zelfgenezing” (opleiding, cursussen, individuele begeleiding) met de helende kracht van de stem. Sinds 19 jaar geeft zij deze jaarcyclus “De Weg van de Stem”.
Samen met Dr. Karl Adamek heeft zij “Luisterend – Helend Zingen” als Zelfgenezings- en innerlijke ontwikkelingsweg gecreëerd.
Zij zetten zich in voor een nieuwe cultuur van zingen in het dagelijkse leven.

Carina Eckes, Praktijk voor Zelfgenezing
Tel: 0517 – 235649
E: treespirit@online.nl
W: www.cantocanto.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren