Mama Kila (Grootmoeder Maan) – Vrouwencirkel

Vanaf Internationale Vrouwendag 2018 heeft zich bij Centrum Pacha Mama een vrouwencirkel gevormd.
Maandelijks kunnen vrouwen in deze cirkel samenkomen en delen met andere vrouwen, zusters, moeders, dochters of grootmoeders over wat hen bezielt, inspireert, beweegt en roert of raakt, wat ze ervaren hebben of geleerd en ook andere vrouwen willen meegegeven.
Iedereen kan een onderwerp aandragen en we kunnen de samenkomsten  ook ceremonieel of creatief vormgeven.
Denk bijvoorbeeld aan kennis over kruiden, verzorging of voeding, het met elkaar hebben over vrouw-zijn in de verschillende culturen, over single zijn of een relatie hebben,  over opvoeding en opleiding, over spiritualiteit, rituelen in verschillende tradities, over mooie projecten in onze samenleving, over mantelzorg, vrijwilligerswerk  of ondernemerschap en wat er verder maar allemaal ter tafel mag komen.

Deze maandelijkse vrouwencirkel wordt begeleid door Claasje Kos
Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, Lekkum

Mogen we je van harte uitnodigen (een keer) aan te schuiven bij onze Mama Kila- Vrouwencirkel?

Data 2018:
woensdag 14 november
donderdag 13 december

Bijdrage:  € 8
Aanmelden: sjamanismefriesland@hotmail.com