Mama Kila (Grootmoeder Maan) – Vrouwencirkel

Vanaf Internationale Vrouwendag willen we bij Centrum Pacha Mama een vrouwencirkel gaan vormen.
Maandelijks kunnen vrouwen in deze cirkel samenkomen en delen met andere vrouwen, zusters, moeders, dochters of grootmoeders over wat hen bezielt, inspireert, beweegt en roert of raakt, wat ze ervaren hebben of geleerd en ook andere vrouwen willen meegegeven.
Iedereen kan een onderwerp aandragen en we kunnen de samenkomsten  ook ceremonieel of creatief vormgeven.
Denk bijvoorbeeld aan kennis over kruiden, verzorging of voeding, het met elkaar hebben over vrouw-zijn in de verschillende culturen, over single zijn of een relatie hebben,  over opvoeding en opleiding, over spiritualiteit, rituelen in verschillende tradities, over mooie projecten in onze samenleving, over mantelzorg, vrijwilligerswerk  of ondernemerschap en wat er verder maar allemaal ter tafel mag komen.

We starten onze Mama Kila (Grootmoeder Maan) vrouwencirkel op 8 maart 2018 (Internationale Vrouwendag  ) die staat in het teken van de Jaguar Maan.
Deze maan roept ons vanuit passie en enthousiasme over te gaan tot actie en heeft als motto: Ik geef je kracht en souplesse.

Deze maandelijkse vrouwencirkel is een initiatief van  Claasje Kos en Gonda Postma | Centrum Pacha Mama.
Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, Lekkum

Mogen we je van harte uitnodigen (een keer) aan te schuiven bij onze Mama Kila- Vrouwencirkel?
Bijdrage:  € 8
Aanmelden: sjamanismefriesland@hotmail.com