Maya Wijsheid en de Wet van de Tijd.

Eens wisten de moeders van natuurlijke tijd. Het leven stroomde als water in een regelmatig ritme. Ongeveer 3000 jaar voor Christus namen priesters de tijd in handen door een andere kalender indeling te maken, waardoor een kunstmatige, onregelmatige tijd ontstond. Deze kalander bracht de mensheid in de techno sfeer, de sfeer van terreur, die nu aan het uitwerken is.
En waaruit een nieuwe tijd ontstaat, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de balans die nodig is om de wereld in stand te houden . We zijn onderweg naar noösfeer, de sfeer van eenheid en telepathie.
De moeders roepen kom!, laten we terugkeren naar de natuurlijke tijd. Opdat er een schoot is waarin gewone zielen veilig opgevangen kunnen worden. Laten we samenwerken en ons overgeven aan het eeuwig stomende levenswater waarin Tijd Kunst is.