Bahá’í Noord Nederland

De aarde is slechts één land, waar alle mensen de burgers van zijn”

Bahá’í’s streven naar éénheid van de mensheid.
Bahá’u’lláh, de stichter verklaarde: “De aarde is slechts één land, waar alle mensen de burgers van zijn”

Voor meer info: bahai.nl of
http://www.bahaifryslan.nl

Organisatie: Werkgroep Naw Rúz Fryslân
M: info@bahaifryslan.nl
T: 0515 424060