Nieuwe Cyclus

Nieuwe cyclus: Meditatie- en klankreis

De “meditatie en klankreis” is een fijne ondersteuning te blijven zingen, op een zelfgekozen moment in de wereld van de klank te duiken en je daarin te laten dragen.

Het is een mooie vorm vooral ook het zelf zingen thuis leven in te blazen en het contact met je stem als helend instrument te verdiepen.
Je ontvangt in de periode van oktober 2021 t/m maart 2022 iedere maand een “meditatie en klankreis” via We transfer. De meditatie is een instemming om van binnenuit luisterend te kunnen gaan zingen, de klankreis kan bestaan uit liederen zonder woorden en/of liederen met woorden. Eventueel stuur ik een kleine introductie per mail.

Kosten: € 40.

Nieuwe cyclus: ZoomZingen

Zingen via “Zoom” was in het begin van het jaar een experiment. Wij hebben ontdekt, dat dit bijzondere mogelijkheden biedt met elkaar, grote afstanden overbruggend, in contact te zijn en een “zingmoment” in het dagelijkse leven mogelijk te maken. Elke ontdekkingsreis brengt weer nieuwe ontdekkingen. Naast het feit, dat je hiervoor niet hoeft te reizen is het belangrijk je erop in te stellen, dat je voornamelijk samen met mij “vleugel aan vleugel” in de klank kunt vliegen. Juist als je thuis ongestoord mee kunt zingen, met dat wat ik zing kunt experimenteren, kan dit weer op een heel eigen wijze een bewuster contact met en een groter vertrouwen in je eigen stem teweegbrengen.

Het ZoomZingen is eens in de veertien dagen en duurt een uur. Er is ruimte voor een klein welkom aan begin, het zingen, en elkaar uitzwaaien.
Een overzicht over wat er op die avond gaat gebeuren en de teksten van liederen/ mantra’s stuur ik van tevoren, samen met de link, per mail.

Tijd: 20.00 – 21.00 uur

Data: Dinsdag 5.10; 19.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12

28.9 is er een “Opening”, een kleine introductie van iedereen, die mee gaat doen.
Kosten: € 40.-

Klankbord – Individuele sessies:

Nog steeds geef ik individuele sessies, coaching, stem coaching, momenteel via Zoom. Dit kan gaan over specifieke vragen, of de wens naar een “klankbord” op een actuele situatie gaan.

Aanmelding via mail: treespirit@online.nl en overboeking van het bedrag op NL07RABO0111104602, C.S.Eckes Peins of NL45INGB0007625447,

Praktijk voor Zelfgenezing, C. Eckes

Klankrijke groet

Carina Eckes