Inca-Sjamanisme

Wat is Sjamanisme?

Er zijn net zoveel vormen van sjamanisme als dat er natuurvolken zijn. De vormen van sjamanisme kunnen sterk uiteenlopen, van het werken met kruiden tot werken met spirits  tot transreizen door middel van hallucinogene middelen.
Het is de oudste spirituele stroming die de mensheid kent.
In de westerse wereld was het sjamanisme grotendeels verloren gegaan. De wijsheid en kennis van het sjamanisme die opnieuw in de westerse maatschappij ontwikkeld zijn en worden, vinden hun oorsprong in die sjamanistische culturen waar de sjamanen bereid zijn hun kennis, wijsheid en vaardigheden te delen. Sjamanisme gaat uit van volledige verbinding met het stoffelijke en onstoffelijke, het fysieke en energetische, het zichtbare en het onzichtbare; met alles wat is.
Alles heeft zijn eigen energieveld en bewustzijn. Verstoring van het energieveld kan op vele manieren plaatsvinden, zowel fysiek als mentaal of psychisch. De sjamaan zal de ‘wonden’ op energetisch nivo helpen genezen en stimuleert het zelf helend vermogen.

Inca Sjamanisme

Het Inca sjamanisme wordt gepraktiseerd door de Q’ero paqo’s (sjamanen) die directe afstammelingen zijn van de Inca’s (zie Q’ero gemeenschap). In deze vorm van sjamanisme wordt gewerkt met de natuurspirits van Pacha Mama (moeder Aarde), de Zon-Maan-en Sterren, met de spirits van de planten, bomen, dieren en stenen, met vuur en water enz.. Bij helingen en initiaties kunnen transreizen gemaakt worden door de sjamaan of geleide transreizen door de persoon zelf.
Kennis en wijsheid worden gedeeld met de westerse wereld. Zo heeft Claasje Kos kennis en wijsheid mogen opdoen.
Zij is opgeleid door de paqo’s tot Pampamesayok (Hoeder van de Aarde) en deelt ze deze oude wijsheid en kennis door middel van workshops, ceremonies, healings enz. zie voor meer info hierover ‘Sjamanisme’ of neem contact op met sjamanismefriesland@hotmail.com