Universeel Soefisme


Stichting Universeel Soefisme
Soefi Friesland

 

 

 

 

Deze zelfstandige stichting heeft ten doel:

 1. vanuit de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies zoals vertaald door de mysticus Hazrat Inayat Khan, zodat de vooroordelen en onverdraagzaamheid ten opzichte van geloofsrichtingen en levensovertuigingen kunnen weg vallen;
 2. verspreiden van het inzicht dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen van belangstellenden om dat Licht in deze wereld te laten schijnen;
 3. mee te helpen om de verschillende polen van de wereld, het Oosten en het Westen en het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar te brengen opdat het ideaalvan universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen; alsmede al datgene dat daartoe bevorderlijk en dienstig is, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verzorgen van universele en informele erediensten, lezingen, gespreksbijeenkomsten, retraites, trainingen en sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten die gericht zijn op

 • Verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies
 • Het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar brengen opdat het ideaal van universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen
 • Het verspreiden dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen om dit Licht in deze wereld te laten schijnen.

  Dat doen we door

  Kennis te delen.
  Verzorgen van diensten.
  Lezingen
  Gespreksbijeenkomsten organiseren.
  Meditaties begeleiden.
  Retraites organiseren en begeleiden
  Trainingen,sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten aanbieden.
  Persoonlijke begeleiding geven aan diegene die zich willen verdiepen op het Soefipad.

Soefi op de Open Dag bij Centrum Pacha Mama
In een workshop/lezing zullen deze doelstellingen worden verhelderd en worden uitgelegd.

Soefi komend jaar bij Centrum Pacha Mama
In september starten we bij Centrum Pacha Mama met maandelijkse verdiepingsavonden op dinsdag en maandelijkse diensten/vieringen op zondagmorgen.
Data worden nog bekend gemaakt.

Contactpersoon:
Nelleke Spinder
info@nellekespinder.nl