Universeel Soefisme


Stichting Universeel Soefisme
Soefi Friesland

 

 

 

 

Deze zelfstandige stichting heeft ten doel:

 1. vanuit de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies zoals vertaald door de mysticus Hazrat Inayat Khan, zodat de vooroordelen en onverdraagzaamheid ten opzichte van geloofsrichtingen en levensovertuigingen kunnen weg vallen;
 2. verspreiden van het inzicht dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen van belangstellenden om dat Licht in deze wereld te laten schijnen;
 3. mee te helpen om de verschillende polen van de wereld, het Oosten en het Westen en het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar te brengen opdat het ideaalvan universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen; alsmede al datgene dat daartoe bevorderlijk en dienstig is, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verzorgen van universele en informele erediensten, lezingen, gespreksbijeenkomsten, retraites, trainingen en sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten die gericht zijn op

 • Verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies
 • Het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar brengen opdat het ideaal van universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen
 • Het verspreiden dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen om dit Licht in deze wereld te laten schijnen.

  Dat doen we door

  Kennis te delen.
  Verzorgen van diensten.
  Lezingen
  Gespreksbijeenkomsten organiseren.
  Meditaties begeleiden.
  Retraites organiseren en begeleiden
  Trainingen,sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten aanbieden.
  Persoonlijke begeleiding geven aan diegene die zich willen verdiepen op het Soefipad.

Soefi bij Centrum Pacha Mama
In september zijn we bij Centrum Pacha Mama met maandelijkse verdiepingsavonden op dinsdag en maandelijkse diensten/vieringen op zondagmorgen.

Soefie studie- & meditatiebijeenkomsten

-12 februari 2019, 19.30-21.15
Soefi studie/ meditatiebijeenkomst bij Centrum Pacha Mama
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Door: Stichting Universeel Soefisme-Soefi Friesland
Info & Aanmelden kan via E: universeelsoefisme@gmail.com

Activiteiten Stichting Universeel Soefisme
Centrum Friesland
2019:
Januari : geen activiteiten
3 Februari: Universele eredienst
12 Februari: Studie/meditatie voor belangstellenden
24 Februari: Verdiepingsbijeenkomst voor leden innerlijke school.

Zie voor de hele agenda:  programma 2018 2019.doc

Wil je je meer weten over het soefisme?!

Geef je dan op voor de 4 studie / meditatie bijeenkomsten.
We starten op 12 februari van 19.30uur tot 21.15 uur.
Bijdrage voor niet betrokkenen bij het centrum 7,50 euro per keer.
Voor betalende betrokkenen is het gratis. (kleine bijdrage koffie-thee )
De bijeenkomsten zijn bij Centrum Pacha Mama in Lekkum.

Info & Aanmelden kun je via E:  universeelsoefisme@gmail.com