Universeel Soefisme


Stichting Universeel Soefisme
Soefi Friesland

Deze zelfstandige stichting heeft ten doel:

 1. vanuit de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies zoals vertaald door de mysticus Hazrat Inayat Khan, zodat de vooroordelen en onverdraagzaamheid ten opzichte van geloofsrichtingen en levensovertuigingen kunnen weg vallen;
 2. verspreiden van het inzicht dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen van belangstellenden om dat Licht in deze wereld te laten schijnen;
 3. mee te helpen om de verschillende polen van de wereld, het Oosten en het Westen en het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar te brengen opdat het ideaalvan universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen; alsmede al datgene dat daartoe bevorderlijk en dienstig is, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verzorgen van universele en informele erediensten, lezingen, gespreksbijeenkomsten, retraites, trainingen en sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten die gericht zijn op

 • Verwezenlijken en verspreiden van de kennis van de eenheid van religieuze idealen van alle afzonderlijke religies
 • Het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden dichter bij elkaar brengen opdat het ideaal van universeel broeder- en zusterschap zich verder kan ontwikkelen
 • Het verspreiden dat vanuit de Schepping het Licht in alle mensen is ontstoken en het ondersteunen om dit Licht in deze wereld te laten schijnen.

  Dat doen we door

  Kennis te delen.
  Verzorgen van diensten.
  Lezingen
  Gespreksbijeenkomsten organiseren.
  Meditaties begeleiden.
  Retraites organiseren en begeleiden
  Trainingen,sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten aanbieden.
  Persoonlijke begeleiding geven aan diegene die zich willen verdiepen op het Soefipad.

Universele eredienst

De bijeenkomsten worden afgewisseld met formeel en informele diensten. De ene maand is de formele en de andere maand de informele dienst. In de formele diensten leiden cherargs de dienst en is er een externe spreker. In de informele dienst ligt de nadruk meer op het intieme spiritueel samenzijn van de bezoekers en het samen beleven van de ceremonie.

Na iedere bijeenkomst is er gezellig samenzijn,  kennismaken met koffie en thee; iedereen is welkom

Dit jaar is er na (bijna) iedere dienst mindfulness.Opgave hiervoor is niet nodig. Ieder kan met of zonder mindfulness ervaring meedoen na de dienst. Graag een vrijwillige bijdrage.

Kijk voor alle data in onze agenda.


Soefie studie- & meditatiebijeenkomsten


Soefi studie/ meditatiebijeenkomst bij Centrum Pacha Mama
Hiervoor mag u zich opgeven via de mail universeelsoefisme@gmail.com.  Voor niet-leden van ons centrum wordt er een financiële vergoeding  gevraagd van 60 euro voor alle 4 bijeenkomsten. Mocht u nog niet bekend zijn met het soefisme is het van belang eerst een gesprek te hebben over de verwachtingen van die avonden.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het soefisme en de behoefte hebben aan meer
verdieping, dan kun je het soefipad gaan volgen
Het soefipad is een je innerlijke reis naar jezelf. Middels stilte, oefeningen om je hart te zuiveren, ademtraining en concentratie/ meditatie en theorie over wat soefisme inhoudt leer je je innerlijke zelf, wat de werkelijkheid is, kennen.
Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan kun je meer informatie vragen via de
mail universeelsoefisme@gmail.com. We nodigen je dan uit voor een
oriënterend gesprek.

Door: Stichting Universeel Soefisme-Soefi Friesland
Info & Aanmelden kan via E: universeelsoefisme@gmail.com