Winterwende

Winterwende (vh midwinterviering)

Terugkeer van het licht

In deze donkere tijd zouden we het liefst net als beren, egels en andere dieren een winterslaap willen houden. Lekker diep weggekropen onder een warm dekbed en pas te voorschijn komen als de krokussen hun kopjes boven de grond uitsteken.
Deze dagen geven ons de gelegenheid om licht te laten schijnen op alle donkere plekken diep in ons die het afgelopen jaar al of niet zichtbaar zijn geworden.

Het is de kortste dag en de langste nacht, het is de overgang van donker naar licht,  van koud naar warm en van winter naar zomer.
In de langste nacht doet Vader Zon Inti Tayta, zijn herintrede, hij zal steeds langer z’n warm wordende licht over ons heen verspreiden.
Bij deze Winterwende wordt op ceremoniële wijze gezamenlijk een Despacho gemaakt. Hierbij wordt het ‘oude’ losgelaten en de zaden (wensen) voor het Nieuwe Jaar geplant.

Een Despacho is een offerande aan moeder Aarde, de spirits, engelen en alle lichtwezens. Het is een krachtig ritueel voor heling, transformatie, dankbaarheid, wensen, gebedjes.

In een Despacho ceremonie eren we alles waar wij het afgelopen jaar de moed voor hebben gehad om in het licht te plaatsen en tonen we onze dankbaarheid voor alle lessen die wij het afgelopen jaar hebben geleerd. We laten datgene los wat dit jaar niet naar wens is gegaan of wat ons niet meer dient en dat losgelaten mag worden, en we omarmen het nieuwe.

Op een blad papier wordt met natuurlijke ingrediënten een kleurrijke mandala gemaakt.
Een ieder krijgt 3 kintu’s (blaadjes) die vertegenwoordigen de 3 basale krachten;
In Wijsheid (yachay) en Liefde (munay) de juiste Aktie (llankay); bovenwereld, middenwereld en benedenwereld.
In deze kintu’s brengen we dat in wat we los willen laten, onze wensen, hoe we de wereld willen zien en ons leven willen inrichten;

Dreaming the World into beïng.

De Despacho wordt door alle aanwezigen aangevuld met  ingrediënten met een symboliek.
Als de Despacho klaar is wordt deze gesloten en wordt het energieveld van iedereen gereinigd, zodat ‘schone’ energie ook in ons energetisch lichaam volop kan stromen.

Daarna wordt de Despacho verbrand. Op het moment van verbranding worden al onze wensen en gebeden aan de spirits verzonden en wordt getransformeerd wat getransformeerd moet worden .


Bij het vuur dansen we ons naar het nieuwe .Neem als je hebt je drum en/of ratel mee.

Winterwende, 21 december 2021
Door: Inca sjamaan Claasje Kos
Locatie: Centrum Pacha Mama, Meartserpaed 8, 9081 AK Lekkum
Bijdrage:  € 12,00 (pin niet mogelijk)
Opgave:  via sjamanismefriesland@hotmail.com